H3

a) Asenna Apache, laita käyttäjien kotisivuth (http://example.com/~tero) toimimaan. Testaa esimerkkikotisivulla.

Asensin Apachen sudo apt-get install -y apache2. Tyhjensin oletussivun /var/www/html/index.html.h3_1 Sivu toimi myös IP-osoitteella.h3_2Tästä etenin http://terokarvinen.com/2008/install-apache-web-server-on-ubuntu-4 ohjeiden mukaisesti. Kotihakemistot toimimaan komennolla: sudo a2enmod userdir ja Apache2.servicen uudelleenkäynnistys komennolla sudo systemctl restart apache2.service. Loin public_html kansion komennolla mkdir public_html


h3_3

Tein public_html kansioon index.html tiedoston komennolla nano index.html ja kirjoitin sinne pari riviä html:ää.h3_4b) Surffaa oman palvelimesi weppisivuja. Etsi Apachen lokista esimerkki onnistuneesta (200 ok) sivulatauksesta ja epäonnistuneesta (esim 404 not found) sivulatauksesta. Analysoi rivit.

Lokit löytyivät : /var/log/apache2$ tail -f access.log

Onnistunut : 192.168.10.52 – – [06/Feb/2018:18:02:36 +0200] “GET / HTTP/1.1” 200 286 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0”

Epäonnistunut : 127.0.0.1 – – [06/Feb/2018:18:27:56 +0200] “GET /~esa HTTP/1.1” 404 494 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0”
c) Tee virhe weppipalvelimella ajettavaan koodiin (esim PHP tai Python), etsi se lokista ja analysoi tuo lokirivi

Ensin asensin php:n; sudo apt-get install -y libapache2-mod-php

Kävin kommentoimassa tarvittavat rivit pois; sudoedit /etc/apache2/mods-available/php7.0.conf ,jotta php scriptejä voidaan suorittaa kotihakemistossa. Vaihdoin public_html hakemistossa index.html tiedoston nimeksi index.php komennolla mv index.html index.php. Lisäsin index.php  tiedostoon pari riviä php:tä.

h3_5.png

Tein pienen kirjoitusvirheen index.php tiedoston koodiin ja kävin etsimässä virheilmoituksen lokista:

sudo tail /var/log/apache2/error.log

[Tue Feb 06 19:30:08.674784 2018] [:error] [pid 25513] [client 127.0.0.1:48296] PHP Parse error: syntax error, unexpected ‘>’ in /home/joni/public_html/index.php on line 14

d) Tee virhe johonkin Apachen asetustiedostoon, etsi ja analysoi tuo rivi. Etsimiseen sopivat esimerkiksi Apachen omat lokit, syslog sekä ‘apache2ctl configtest’.

Asetustiedosto löytyin täältä: /etc/apache2/apache2.conf .

Komennolla sudoedit apache2.conf kävin lisäämässä tekstiä asetustiedoston alkuun.

joni@kone3:/etc/apache2$ apache2ctl configtest

AH00526: Syntax error on line 1 of /etc/apache2/apache2.conf: Invalid command ‘jallajalla’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration

Action ‘configtest’ failed.

i) Kuinka monta eri HTTP Status:ta (200, 404, 500…) saat aiheutettua lokeihin? Selitä, miten aiheutit tilanteet ja analysoi yksi rivi kustakin statuksesta.

Kävin osoitteessa http://localhost/~joni/ ja kaikki oli ok.

127.0.0.1 – – [06/Feb/2018:19:27:59 +0200] “GET /~joni/ HTTP/1.1” 200 475 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0”

Kävin sivulla silloin kun index.php koodissa oli kirjoitusvirhe.

127.0.0.1 – – [06/Feb/2018:19:30:08 +0200] “GET /~joni/ HTTP/1.1” 500 185 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0”

Yritin käydä osoitteessa http://localhost/~joni/dafs ,jota ei ole olemassa.

127.0.0.1 – – [06/Feb/2018:20:09:13 +0200] “GET /~joni/dafs HTTP/1.1” 404 500 “-” “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s